tags Didn’t i tell you - google-site-verification=1H8dUp6kyXrXTEE4YVMpOM6bkOVZfoiX-pHKnKeL6uw
Didn’t i tell you

Again and again in our daily life , we are using these words(Didn’t i tell you) so special with akin peoples and darling peoples, another agains are using with another states then they are pessimist states or optimist states.

Ji dest pêka min hest bi xûkrîy min gelek bzav yakrîy bo evê gutnê ko bkeme maşêtek bê ko ez bkarbînim yan aristeyî kesekî/ê bkem, yê/ya beramber demê gutna min berçav newergirît eha li wî demî ew bxû bzanît ko min pêşdem amaje pêkribû lê bêko bi ezmanê xû aristey wî/wê bkem.
Merem jê ew nîne ko min divya wan bkeme dderavekê nexûş da, belko min derfet dda mêşkê wan rolê xû bbînin û biryara xû yatake kesî bînecêh,
Û berpirsyarbin ji derencaman bo gerên dûyivda.

Mrov dvêt neyê kêm bhabît dhest û naxê xûda li beramberî xû û dgelda dvêt kiryar merc bît. Eger dê gelek grift hêne hebûnê jberko hemî kes wek hev nînin dihzir û boçûnên xûda nexasme dhestên xû yên kesî da. Gelek car kardaneveyên kesê/kesa beramber dê mrovî handdene wê çendê ko dvêt mrov padaştê bdet yan dê jnavçî.

Lewma jî ptirya kesên dkevne dvê cure rewşê da ( genc )ni bimxabnî ve bo wê çendê dzivrît ko ptirya gencê me bzav nekirye xû binyasît, yan jî bo xû aristeyekî bi helbijêrît, dîrbît ji lasaykirna jnavçûnê û xrabkirna naxê xû, gelek neçîte dnaf babetên ko wî aloz dken wekî babetên syasî, ko mrov pêdvî hizreka berifreh dbît û ya rewa û bernyase ko genc di hzir û bîrubawerên xû da yê li qonaxeka hestyar yanjî dşêyn bêjîn ya netmam hişyar wu hestyar jî.

Dumahyê dê bêjm eve min gûte tejî eyî yê ko te ev babete xwandî, evca bzavê bke rojek nehêt û bîr li evê nvêsîna min bkey û heçko min gûtbû tejî ( ma min ne gute te ).

Bo zanîn ev wêne li demê êk jromalên taybet bi helkeftên cejnê ve li kenalê war hatye kêşan wek dyar ko ( herman mhemed tahir ) û êk ji tîmê karê wênegirtnê li pişt min dyarn. Herman derhêner bû û ez jî pêşkêşkarbûm dwê romalê da. Li wî demî da em tûşî rewşeka wekî naveroka evî babetê min li serî dyarkirîy bûyn û min û hermanî herdûka dgute wî hevalê em tûşkirîn ( ma me nu gute te ). Slav bo hermanê bra.

Writer
Hogir mohemmed Alsilevanai
Sweden / Stockholm
04- 07-2019