tags Do you remember when you was! - google-site-verification=1H8dUp6kyXrXTEE4YVMpOM6bkOVZfoiX-pHKnKeL6uw
Do you remember when you was!

I never said anyone Do you remember when you was!

Lê gelek cara jî ya pêdivye tu bo raya giştî dyarbkeyî dê çewa mrov xû pêşêxît nexasme demê ew kesên min pê merem ji evî babetî ko ddemekî da ew: sade, tepeser, bê maf, çnezan, tozuba, wekî em bi kurdî dbêjînê golk bûn û me hemî şyan dane karî rojane wek bab û bra jyan bo şrovedkir lê li dumahyê wek her kesekê pîs revîn û xû bi çimbilkê kesên nûy ve girtin û husa xû ddene dyarkrin ko ew her tiştî dzanin ji wan yên ko bi keda dest û mêşkê me wergirtîn.

Gelek kes dşên bibne şah lê şahê drost ewe yê mêşkê şahî avakrîy û kerek li ser zalkirî bêko ew bzanît.
Anko dema kesî/ê fêrdkey her tiştî nîşabde bitnê wê xalê nîşanede ko ew dê çewa xû li ser te zalket.

Writer
Hogir mohemmed Alsilevanai
Sweden / Stockholm
15-10-2019