tags It's me! - google-site-verification=1H8dUp6kyXrXTEE4YVMpOM6bkOVZfoiX-pHKnKeL6uw
It’s me!

Min husa xû yê nyasî û dê husa mînim.
Dihokî me, Behdînî me, Korê kilya fir’înî û şedayê me, Helkêşê bayê gelî me, Vexaryê roybarê hişke rûyme, Korê dhoka çarmalî me, Korê kelha miftîme, Korê bajêrê dwazde taxî me, Korê dêra kembelanî, mizgefta mezn û miftî û şêlê li berî her tiştîme, Korê sîka bin ‘erdîme. Nevîçrikê mela şêx şukrîme û êalhî me, Ew zarûyê nexûşê destê diktura bacî qudret û cmîl mneşê brahîmê cûhî û mistir can û kembelan û brûndîy û mhemed dartaş û asinger û ddan helkêşê dihokîme.

Old Dohuk

Nexûşê dermanê derdê heft dermankî me.
Ew zarûme yê li kura şimk zera yarya kabanê, tebelanê, gûyanê ya sê şeqî dkir. Gerûkê bajêrê dû trombêla marsîdsa awrûîy û cecûyê fele me û paşî paêa ‘etûyme. Sertraşê berdestê mamê kerîm û şukrî û ‘ubeyd û mamê êalhê neşetim li wê dkana tarî beramber mizgefta miftîme. Pîrozkiryê êkem gêrana neroza fermya dhokya li tenîşt kura mawtîyame. Kurê bajêrê befrê me û çêkiryê pêrcûkên hevristîme. Kurê dehwatyên bajêrî mhemedê sityê, mhemed tahir, s’îdê zelîxê, mistê yê ehmedê gûîy, êalhê zêrûy, êemedî, şewketî, tarqî, şakrî, reşîdê ‘alyayê me. Kurê bajêrê çelakên 12 fanûsanîme. Kurê bajêrên keda destîme ko kamûyê hemal û cecû, alaman, tîtû, usman, êlyasîme. Kurê bajêrê ehmûy, êalûîy, mîrûyê dînim.

Here are points heads:

 • Four houses of Duhok, the old Duhuk consisted of four houses. Underground market – Underground market.
 • Mela Sheikh Shukri – Scholars are knowledgeable of different sciences in a different way.
 • Hindek ji peristar û nujdarên dihokî yên kevin – diktura bacî qudret, cmîl mneşê brahîm cûhî, mistir can, kembelan, brûndî, mhemed dartaş.
 • Seven medicine – one of them – was using the old Duhok medicine.
 • Kura shemk zera – A place at the Bridge shemk zara from now.
 • Sertraşên dhoka kevin – kerîm, şukrî, ‘ubeyd, salhê neşet.
 • Kura mawtîya – guristana dhoka kevin chê avahyê parizgeha dhokê li tenîşt avahyê dadgeha dihokê ya kevin.
 • Pêrcûkên hevristî – darekê drêje wekî destikê merka kolanê ye çqilkekê bi serê wî dar ve, da wî darî di erdî qûtin li rojên befrîn dako şyanên û çûnê heban li ser befrê heban.
 • Çelakên fanûsan – li sala 1942 li dhokê 12 fanûs dhatne helawîstin li serên hemî kolanên dhokê bi rêka çelakeyekê drêj ko ( ‘Amude ) ji daran hatbûne çêkrin bo helawîstna fanûsan.
 • Workers Duhoke – jajo, alaman ,teto , osman , elyasema
 • Crazy duhoke – a7moye crazy was disturbed by a whistle .saloy crazy was dead in car accidents , meroo The person were from the area (Qafqat) and one of the “Othman” soldiers who stayed in Dohuk Because of the pain and sadness he died.

Writer
Hogir mohemmed Alsilevanai
Sweden / Stockholm
18-09-2019
The picture is quoted frome the book of old duhok

Old Dohuk