tags Hello everyone! - google-site-verification=1H8dUp6kyXrXTEE4YVMpOM6bkOVZfoiX-pHKnKeL6uw
Hello everyone!

Raste demeke jhewe dîrm û dşêm bêjm her çi babetek min ne nvêsye yan jî ne înaye rojevê eger jî bo wê çendê dzivrin, bawerm ko her kes car û cara dvê jyanê da mojîlê hnek ji kar û barên xû yên kesî dbît, da gelek drêj nebît min dvêt bi rêka evî wêneyî ji erşîfê xû yê berî ( 2015 )ê ko roja cejn bû çend bîrhatna û peyamekê pê bgehînim.

Her kes jme demê kar û xebatekê dhelbijêrît, merem jê çend xalekin:

  • Messages
  • direction
  • Loving work hand-picked
  • energy
  • Career development in practice
  • Living and life

I will stop at the last point:

Ez dê li ser xala dumahyê rawestim :
Kar û ariste û vyana karê helbjartî û şyan û pêşêxistna karî dipraktîkîda eve hemî li alyekî û xala dûmahyê ewa min li serî bas lêkrîy ko paryê jîn û jyarê ye li alyekê dîtirda. Jberko ptirya medyakar û rojnamenvîsên me evro xû pêşneêxsitîne belko dcêhda mayne û mjoylê paryê jîn û jyara xûne.
Gelek ya cwane mrov hzir dvê xalê da bket lê gelek ya lenge mrovî ew xalên min li serî dyarkirîn li def nebin, eha lvêrê arîşên cvakî mezn dbin ji berko rojnamenvîs mojîlê paryê jîn û jyara xû dbin û neşên drost karbken. Û ev nebûna kiryarê bo sazyên medyayê di bîte xaleka erînî û dberjewendya wan da ye, di beramberda bo cvakî bi nerînî dzivrît ji berko desthelata çarê pîteyî pênadet, ko drastî da êk ji karên wê pîtedane bi cvakî.

Li dumahyê dê bêjm:

Divêt cvak bi hişyarî serederyê dgel rojnamevanan bket û bzanît dê çewa neçarket kêşa wî gehînît û li duyv çît ta derencamî eger ne dê cvak dcêhda mînît û paşkeftin dê her behra wan bît.

Min çcar pirsyar bo mêhvanên xû berî pexşê zindî amade nedkrin dako mêhvanên min daxwaza pirsyara ji min neken. Grove li ser gotna min dvî wêneyda ko dzivrît bo pênc xuleka berî pexşê zindî û ez mojîlê nvêsîna çend serxaleka jtewerê amadekrîy yê programî bûm.

writer
Hogir mohemmed Alsilevanai
Sweden / Stockholm
30-06-2019