tags GRADUATION THESIS 2011 - google-site-verification=1H8dUp6kyXrXTEE4YVMpOM6bkOVZfoiX-pHKnKeL6uw
GRADUATION THESIS 2011

 Li wî demî ez qutabîyê qunaxa pêncê bum li beşê şêwekar tayê nîgar. Min pirojê xu yê derçunê bi çar tabluyên cuda her êk ji Siroşit, Xiwezay, Hizir Di Gel Aşopî, Tabluya Cîhanî.

Ev çar tabloyên li xiwarê diyar pirojê min yê der çunê bun li qunaxa pêncê ya Peymangeha Hunerên Ciwan / Duhok.

SIROŞT

Demê min ev dîmenê SIROŞTî hebijartî bu min gelek yê bi zehmet bu jiberko li welatê me gelek dîmenên bi vî curî dihêne dîtin, nexasime li deverên çiyay. Gelek dilxuş di bim bi wênekirna tabluyekê bi vî babetî ve grêday. Hest pêdikem ez yê parceyek ji hebuna xu li ser tabluyekî di kêşim.

Eve çêned wêneyekên di nav vestîvalêne ku di gel tablu yê SIROŞTî
û komeka berpirsan, ewên ko siponserên vestîvalê bun û komeka
hevalên besê şêwekari.

2010ê VESTÎVALA HUNERÊN CIWAN

XIWEZAY

Demê min babetê evê tabluya XIWEZAY hebijartî gelek dem pê derbas nebu her wê roja mamostayê me her çiwar babetên pirojê derçunê bu me dayne diyarkrin êkser ji her çar babetan babetê xiwezayê di serê min da lêda û bîr û hizrên min hemî berev wan dîmenan ve zivrîn yên ku di buhara sê û çarê yê jiyê xu dan min dîtîn û têda jiyaym ko ewji koça milyonîbu li wî demê me mal û samanê xu li pişt xu hêlay û em koçbuyne Çelê û Deştanê.

Tabluyê XIWEZAY bi qebarên wê ve ku ewji 120*160

HIZIR DI GEL AŞOPÎ

Eve ji wan tabluyane yên ku hişkin bu têgehştinê ji layê kesanên dîr ji hizir û bîrên hunerê şêwekari nexasime babetên wekî HIZIR DI GEL AŞOPÎ. Di evî tabluy da lêdanên firçey gelek nerim û di heman demda reqjî di hêne dîtin ewjî bu hestê diyar yê naveruka tabluy di zivrît, helbet hunermend jî serkêşê ewan hestaye. tablu gelek xalan di êk babet da bi xuve di girît lê xala here serekî hizirkirne di gel hebuna cihana evro em têda dijîn û zalbûna hêzên zilhêz bu ser gerdonî nexasme xu asêkirna wan hêzan yê ku xu bi çimbilê jiyanê bitinê ve girtî dîr ji hizrkirn di hebuna cihek dî bu jiyanê.

Tabluyê HIZIR DI GEL AŞOPΠbi qebarên wê ve ku ewji 120*160

TABLUYA CÎHANÎ

Ta ku qutabî tabluyekê bi helbijêrît bu pirojê dercuna xu û bi taybet babetê TABLUYA CÎHANÎ anko veguhastî divêt wê xalê bercav wergirît, ku ne ya giringe ka erê tabluyê kîjan hunermend yan kîjan tablu dê helbjêrît ya giring ewe tabluyekê bi helbijêrît ku ewî wek hunermendê sêwekarî hest bu ewê tabluyê hebît û tamê ji kêşana tabluyê hlbjartî hebît. helbet dê mamostayê ku serperşite li ser pirojey ko nimreyan li ser tabluy di danît lê Dîsan jî di vêt qutabî bizanît kêşana tabluy bi tinê ne merce belko naverok û şêwazê şirovekirna tabluyê helbijartî 40% nimra tabluyê dubare ji layê qutabîve hatiye kêşan merce û di bît ew şirovekirne nimra qutabî hemiyê biguhurît.

TABLUYA CÎHANÎ bi qebarên wê ve ku ewji 120*160